Daň z příjmů na Novém Zélandu

DaněStejně jako v každé jiné zemi i na Novém Zélandu se musí platit daně. Těch článků, které by celou problematiku popisovaly, moc není. Nám tu nedávno skončil finanční rok.  A protože jsme tu pracovali povětšinou jako živnostníci, museli jsme podat daňové přiznání.  S čistým svědomím tak můžu prohlásit, že jsem úspěšně složil maturitu ze zdejšího daňového systému.

To, jak celý systém funguje z pohledu živnostníka, rozeberu v dalším článku. Tento by měl naopak sloužit jako obecný přehled. Takže hurá na to.

Progresivní daň

Stejně jako v jiných vyspělých ekonomikách i na Novém Zélandu platí systém progresivního zdanění, neboli čím víc vyděláš, tím víc zaplatíš. Stanovena jsou celkem 4 pásma, kdy u každého se platí jiná sazba daně z příjmů.

Pásmo Zdanitelný příjem (NZD) Sazba daně
I 0 – 14000 10,5%
II 14001 – 48000 17,5%
III 48 001 – 70000 30%
IV Nad 70000 33%

Příklad:  Příjem 50000 NZD, ať nám to krásně zasahuje do 3 pásem. Daň je potom:
Pásmo I: 14000 * 10,5% = 1470
Pásmo II: (48000 – 14000) * 17,5% = 5950
Pásmo III: (50000 – 48000) * 30% = 600
Celková daň z příjmu je tedy 1470 + 4550 + 600 = 8020 NZD, což odpovídá nějakým 16% mzdy.

ACC poplatky
ACC je státní instituce, na kterou přispívá každý, kdo má na Novém Zélandu nějaký příjem. Stane-li se komukoliv (i turistům, kteří ACC neplatí) nějaký úraz, náklady na léčbu jdou potom z těchto vybraných peněz.
Výše odvodů na ACC se stanovuje každý rok individuálně. Pro finanční rok 2014 (tj. 4/2013 až 3/2014) to bylo 1,7% z každého dolaru. Pro letošní rok je to 1,45%.

Vrátím-li se k příkladu výše, z 50000 NZD je poplatek ACC 725 dolarů.

Holiday Pay
Stejně jako v Česku má každý zaměstnanec nárok na 4 týdny placené dovolené za rok. U krátkodobých prací by ale mohl vzniknout problém. Zaměstnavatel namísto toho může ke mzdě vyplácet dalších 8%, které kompenzují právě čas dovolené.

Čistá mzda
Z hrubé mzdy nám po odečtení daně a ACC poplatků vychází čistá mzda. Z původního příkladu nám tedy z hrubé mzdy 50000 NZD zbyde 41225 NZD. Čili nějakých 82,5% hrubé mzdy.

Mzda na Novém Zélandu je většinou vyplácena v týdenních cyklech, přičemž pracovní týden má 40 hodin. Pro orientační výpočet mezi roční a hodinovou mzdou je možné použít koeficient 2000.

Pokud se opět vrátím k příkladu, tak jsme na 25 dolarech na hodinu z 50 tisíc ročně. Čistou hodinovou mzdu pak pro tuto variantu vypočítáme jako 82,5% z 25 NZD, tedy 20,63 NZD.

Pro ostatní případy je možné stáhnout tuto excelovskou tabulku a udělat si výpočet vlastní.

GST
GST je obdobou české DPH. Její sazba činí 15% a platí se za většinu zboží a služeb. Více se o ní zmíním v dalším článku na téma práce jako živnostník.

Vrácení daní
Na konci finančního roku, nebo při odjezdu z Nového Zélandu může člověk zažádat o vrácení daní pomocí formuláře IR3. Nejlepší je však vše zařídit přes online portál Inland Revenue. Po registraci je nutné zavolat na jejich linku a aktivovat účet.

Velká spousta lidí žije v domnění, že dostanou zpět všechny zaplacené daně. To je ovšem omyl!

Daně se samozřejmě platit musí a zpět je možné žádat pouze přeplatek na dani.

Na Novém Zélandu funguje princip PAYE (Pay As You Earn), což je velmi podobné tomu českému. Platí se záloha na daň, na konci finančního roku se dají dohromady všechny příjmy a vypočte se daň. No a pak se buď něco vrací, nebo doplácí. Pokud je člověk zaměstnaný celý rok, tak je vratka minimální. Pokud ale pracuji jen nějakou část roku, může být vratka zajímavá. Pojďme to zase ukázat na našem příkladu.

U výdělku 50000 NZD ročně nám vyšla daň 8020 NZD. Po půl roce si to člověk rozmyslí a nechá si čas na cestování a dále už nepracuje. Do této doby mu bylo stržena polovina, tedy 4010 dolarů. Na konci finančního roku je pak skutečný výdělek 25000 NZD a nikoliv 50000 NZD. Z toho výdělku je ale finální daň jen 3395 (1470 + 1925) a vznikne tak přeplatek 615 dolarů.

Přidat komentář

2 Komentáře.

  1. Ahoj, píšeš “Na konci finančního roku, nebo při odjezdu z Nového Zélandu může člověk zažádat o vrácení daní”. Chtěl jsem se tedy zeptat, zda hraje roli, když si zažádám dvakrát při respektování finančního roku, nebo jednou před odjezdem. Uvedu příklad:

    Přijedu na NZ v říjnu 2015 – před koncem finančního roku 31.3. (datum nevím jistě) si zažádám o vrácení a pak při mém odletu v říjnu 2016 si zažádám znovu? Nebo je lepší zažádat pouze jednou před odletem? Děkuji

    • Nejsem si úplně jistý, ale jsou to dva různé finanční roky, takže by sis měl asi žádat 2x. Podle mě, pokud bys žádal až před odletem, vztahovalo by se to jen k aktuálnímu finančnímu roku.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>